Et barn var slapt etter fødsel

En kvinne var innlagt for å føde til termin. Framgangen i fødselen måtte stimuleres med et medikament som øker riaktiviteten. Overvåkningen av fosterets hjerteaktivitet viste etter hvert tegn på lav surstoffmetning. Dette førte til at keisersnitt ble utført. Barnet var slapt da det kom ut. Årsaken til at barnet begynte å få tegn til lav surstoffmetning, var sannsynlig overstimulering av riaktiviteten.  Dette er en sjelden komplikasjon. Mor og barn ble utskrevet i velbefinnende.

Hendelsen er tatt opp i seksjonen for læring.