Feil antibiotikakonsentrasjon ved operasjon for grå stær

En pasient ble operert for grå stær. Ved slike operasjoner installeres antibiotika inne i kammeret før øye lukkes. Grunnet allergi fikk pasienten en annen type antibiotika enn det som er vanlig å gi ved avslutningen av operasjonen. Det viste seg at denne var blandet ut feil slik at pasienten fikk en for høy konsentrasjon med antibiotika. Dette ble ikke oppdaget før pasienten hadde reist hjem. Pasienten ble raskt innkalt på nytt og skylling ble gjennomført for å tynne ut effekten av medikamentet. Hendelsen fikk ingen konsekvens for synet til pasienten.

Etter hendelsen er flere tiltak satt i gang i forberedelsene og klargjøring av medikamenter til denne type operasjoner.