Feil dosering av alvorlige medikamenter

En pasient ble innlagt for utredning av en karsykdom. Pasienten var tidligere hjertetransplantert og brukte av den grunn flere livsviktige medikamenter. Ved innleggelsen ble pasientens medikamenter kartlagt og ført opp i journalen. Det viste seg imidlertid at doseringen på flere av medikamentene var feil i pasientens egen legemiddelliste og det som sto oppført i henvisningen til sykehuset. Pasienten oppdaget dette selv under utdelingen slik at korrekt mengde ble gitt.

Medikamentene i journalen skal alltid kontrolleres mot legemiddellisten som pasienten selv har med seg eller ved å kontakte fastlege/sykehjem/institusjon. Kontroll av legemiddellisten er et satsningsområde ved sykehuset, som det jobbes videre med.