Publisert oktober 2017

Feil føring av medikamentkurve

En kreftsyk pasient ble akutt innlagt. Pasienten brukte flere medikamenter, og skulle i forbindelse med innleggelsen også starte opp med antibiotika. Ved føring av medikamentkurven ble det gjort feil både med antibiotikadosen og et annet medikament. Feilen ble etter kort tid oppdaget og rettet.

Hendelsen er tatt opp i aktuell seksjon. Samstemming av legemidler er et område det arbeides mye med ved sykehuset.