Publisert oktober 2017

Feil i legemiddelliste

En pasient som hadde vært gjennom en tarmoperasjon, ble innlagt etter få dager på grunn av mistanke om lungebetennelse. Behandling for dette ble iverksatt. På grunn av andre tilleggssykdommer brukte pasienten flere medikamenter. Under oppholdet viste det seg at pasientens legemiddelliste inneholdt flere feil. Dette skyldes at samstemming av legemiddellisten ikke var korrekt. 

Sykehuset har rutiner for samstemming av legemidler. Det benyttes nå farmasøyter ved flere poster i sykehuset for å kvalitetssikre legemiddelsamstemmingen. Hendelsen er fulgt opp i seksjonen.