Publisert september 2017

Feil opplysninger om insulindose

En pasient var innlagt for en hofteoperasjon. Pasienten var diabetiker og avhengig av insulin. Informasjon fra legeundersøkelse på poliklinikken cirka en måned i forveien ble benyttet som bakgrunn for legemiddellisten på pasienten. Insulindosen viste seg ikke å være riktig. Pasienten var godt kjent med egen dosering slik at den ble korrigert.

Viktigheten av samstemming av legemidler er tatt opp i involvert seksjon.