Feil ved akuttutstyr

En kvinne fødte ved hjelp av keisersnitt. Rett etter fødselen fikk barnet problemer med å puste. For å sikre tilstrekkelig oksygen til barnet, var det nødvendig å legge ned en plastslange i luftveiene og overta pustingen. Utstyret som brukes til dette hadde en produksjonsfeil og tilsvarende utstyr måtte derfor skaffes fra et annet rom. Hendelsen fikk ingen konsekvens for barnet.

Kontrollrutinene for aktuelt utstyr er gjennomgått etter hendelsen.