Publisert februar 2017

Feil ved blodtrykkskabel

En pasient var gjennom en operasjon i narkose. Under operasjonen fikk pasienten plutselig høyt blodtrykk, og ytterligere anestesimidler ble gitt. Det viste seg etter hvert at det var feil på kabelen til blodtrykksapparatet. Da denne ble byttet, var blodtrykket som ble målt på pasienten svært lavt. Det lave blodtrykket hadde trolig vart i cirka et kvarter. Pasienten fikk umiddelbart behandling og våknet fint opp etter operasjonen.

Alle tilsvarende kabler ble kontrollert etter hendelsen, uten at feil ble funnet på disse.