Publisert oktober 2017

Feil ved drenbehandling

En innlagt pasient lå med drenasje til lungen. Pasienten var til en undersøkelse og da ble denne drenasjen avklemt og skulle være avklemt noen timer. Da pasienten senere på kvelden utrykte sterke smerter og fikk blodtrykksfall oppdaget man at bare en av klemmene var åpnet, slik at drenet fortsatt var avstengt. Hendelsen førte ikke til noen skade på pasienten.

Hendelsen er gjennomgått med involvert personell. Det gjennomføres ny undervisning vedrørende drenbehandling på fagdag. Seksjonen får i oppdrag å utarbeide en rutinebeskrivelse i prosedyren for å sikre oppfølging av behandlingen.