Publisert februar 2017

Feilplassert protesedel ved hofteoperasjon

En pasient ble operert og fikk satt inn protese i den ene hoften. Bakgrunnen var komplikasjoner etter behandling av et brudd i øvre del av lårbenet et halvt år tidligere. Operasjonen ble gjennomført, men røntgenbildene etterpå viste at delen av protesen som går ned i lårbenet ikke sto korrekt. Årsaken til dette var trolig knyttet til den tidligere operasjonen. Det var derfor nødvendig med en ny operasjon med bytte av protesedel.

Hendelsen er en meget sjelden komplikasjon som er tatt opp til læring i seksjonen.