Publisert februar 2017

Feilstilling av ben etter operasjon

En pasient hadde vært utsatt for en ulykke og ble som følge av skadene blant annet operert i det ene benet. Pasienten ble utskrevet etter et lenger sykehusopphold. Cirka to måneder etter skaden ble pasienten innlagt på nytt med symptomer fra det opererte benet. Røntgenbilder viste feilstilling av ben i det opererte området og ny operasjon var nødvendig.

Hendelsen er gjennomgått i seksjonen med søkelys på operasjonsmetode for aktuell type skade.