Fikk allergisk reaksjon

​En pasient ble innlagt med spørsmål om lungebetennelse. Det var oppgitt at pasienten var allergisk mot en type penicillin. Likevel hadde pasienten fått behandling med lignende penicillin i tablettform før innleggelse. Legen besluttet derfor at pasienten skulle få samme type penicillin i blodåren. Pasienten følte seg plutselig akutt dårlig under behandlingen. Allergisk reaksjon ble påvist og pasienten fikk umiddelbart behandling for dette.

Hendelsen er tatt opp i seksjonen for å hindre tilsvarende hendelser i fremtiden.