Publisert oktober 2017

Fikk antibiotika som ikke var foreskrevet

En pasient skulle gjennom en operasjon for lårhalsbrudd. Pasienten ble klargjort på operasjonsstuen, og fikk i den forbindelse en dose antibiotika. Det er vanlig at pasienter som skal gjennom en slik operasjon får antibiotika, men legen hadde skrevet at pasienten skulle ha en lavere dose enn det som er vanlig. Det er i dette tilfelle ikke gjort nødvendig kontroll av hva pasienten skulle ha av mengde antibiotika før operasjon. Legemidler som gis på denne måten skal kontrolleres av to sykepleiere/leger.

Hendelsen er tatt opp med involvert personell. Seksjonen har gjennomført en risikoanalyse av legemiddeladministrasjon. Sykehuset har også revidert retningslinjen for antibiotikabruk i forbindelse med operasjon.