Publisert oktober 2017

Fikk antibiotika til tross for registrert allergi

En pasient skulle gjennom en tarmoperasjon. I forbindelse med dette ble det gitt antibiotika for å hindre infeksjon. Senere ble det klart at pasienten hadde allergi mot den typen antibiotika som ble gitt. Pasienten fikk ingen reaksjon verken under operasjonen eller etterpå. Allergien mot antibiotika var registrert i pasientens journal og på pasientens kurve. Til tross for dette ble medikamentene ordinert av lege og videre gitt av sykepleier.

Hendelsen er tatt opp i involvert seksjon, og tiltak er iverksatt i forhold til fokus og oppmerksomhet.