Fikk blodforgiftning etter cellegiftkur

En kreftsyk pasient ble akutt innlagt få dager etter en cellegiftkur.  Pasienten hadde symptomer på blodforgiftning.  Dette er en alvorlig komplikasjon i forbindelse med cellegiftbehandling og skyldes at kroppens motstandskraft mot infeksjoner nedsettes av cellegiften. Ved visse cellegiftkurer er det vanlig å gi et medikament som stimulerer produksjon av hvite blodlegemer, slik at faren for blodforgiftning reduseres. Ved den aktuelle cellegiftkuren til denne pasienten er det ikke vanlig å gi et slikt medikament, men pasienten hadde imidlertid hatt behov for dette ved tidligere cellegiftkurer. Dette var ikke fanget opp og pasienten hadde derfor ikke fått det aktuelle medikamentet. Pasienten ble innlagt og fikk antibiotikabehandling. Hendelsen er tatt opp i seksjonen for læring.