Publisert oktober 2017

Fikk blødning etter en gynekologisk operasjon

En kvinne var gjennom en gynekologisk operasjon. Etter operasjonen fikk hun symptomer på blødning. Det ble derfor gjennomført en ny operasjon for å stanse en eventuell blødning. Årsaken til blødningen ble ikke funnet. Pasienten fikk igjen symptomer på blødning, og måtte derfor gjennom enda en operasjon. Det ble da funnet et blodkar som blødde. Dette ble stoppet. Årsaken til blødningen var en uvanlig komplikasjon.

Sykehuset registrerer og følger systematisk opp antall komplikasjoner ved gynekologiske inngrep, for læring og kvalitetsforbedring. Komplikasjoner blir registrert og fulgt opp i egne registre der resultatene benyttes til læring.