Fikk blødning etter fødsel

I forbindelse med fødselen fikk en kvinne en vaginalrift som ble sydd på fødestuen. Etter få timer økte kvinnens smerter. Ved undersøkelse ble en blodansamlig ved siden av vagina oppdaget. Denne ble tømt og det ble sydd på nytt. Grunnet fortsatte smerter og fall i blodprosent, ble kvinnen operert. Det ble da funnet en innvendig ny blodansamling i området rundt der riften hadde vært, men ingen pågående blødning. Pasienten måtte ha blodoverføring.  Riften var i dette tilfellet trolig ikke sydd tilfredsstillende slik at blødning oppsto i vevet.

Slike fødselsrifter skal normalt sys på operasjonsstuen hvor forholdene er tilrettelagt. Dette er kjent blant seksjonens leger.