Fikk blødning etter gynekologisk operasjon

En kvinne var gjennom et gynekologisk inngrep og skulle reise hjem dagen etter, men hjemreisen ble utsatt på grunn av smerter. Røntgenundersøkelse viste en blødning etter inngrepet og en infeksjon utviklet seg i blodansamlingen. Behandling ble satt i gang og pasienten kom seg raskt, men fikk et forlenget sykehusopphold.

Hendelsen er tatt opp internt for læring.