Fikk brannskade under operasjon

Publisert februar 2017

En pasient ble operert for armbrudd. Mot slutten av operasjonen gikk en alarm som ble oppfattet at kom fra apparatet som brukes til å holde det opererte området tomt for blod under operasjonen. Alarmen var ikke mulig å stenge av. Etter få minutter ble armen løftet opp. Da oppdages at utstyret som ble benyttet til å stoppe blødning var aktivert under pasientens arm og at det var denne som alarmerte.  Pasienten fikk en alvorlig brannskade på armen.

Utstyret som benyttes til å stoppe blødning under operasjon skal oppbevares i egen pose når det ikke er i bruk. Rutinen ble ikke fulgt i dette tilfellet.