Publisert februar 2017

Fikk brudd i hofte etter fall

En eldre pasient falt på pasientrommet og pådro seg brudd i venstre hofte, som ble operert samme kveld. Fallrisiko var vurdert og flere forebyggende tiltak satt i gang før hendelsen.

Sykehuset har stor oppmerksomhet rettet mot fallforebyggende tiltak. Alle pasienter skal vurderes for fallrisiko og tiltak som er satt i gang skal fortløpende evalueres.