Publisert september 2017

Fikk feil legemidler

En pasient ble innlagt til behandling for en kreftsykdom. Pasienten skulle få medikamentene sine etter innleggelsen, men kjente dem ikke igjen. Det viste seg at medikamentlisten som var registret på pasienten tilhørte en annen pasient. Pasienten hadde ikke tatt medikamentene slik at ingen skade oppsto.

Sykehuset har prosedyre for samstemming av legemiddelliste ved innleggelse. Disse er ikke fulgt i dette tilfellet. Hendelsen er tatt opp med involvert personell.