Fikk feil medisin

Publisert februar 2017

En pasient hadde behov for medisin som øker blodtrykket. Kort tid etter ble det oppdaget at pasienten var gitt en annen lignende medisin enn foreskrevet. Denne medisinen hadde en litt annen effekt på hjertet. En mulig årsak til feilen var at personalet i forkant diskuterte hvilken av de to medikamenttypene som ville ha best effekt på pasienten, samt at en pose av medikamentet som ikke skulle brukes var blitt blandet opp først. Feilen ble raskt oppdaget og rettet, og hendelsen fikk ingen konsekvenser for pasienten.

Seksjonen har etter hendelsen gjennomført ny opplæring i håndtering av medikamentene.