Publisert september 2017

Fikk for lav konsentrasjon av blodtrykksmedisin

En alvorlig syk pasient lå på intensiv og var avhengig av medikamenter for å holde blodtrykket på et forsvarlig nivå. Kontroll av et av medikamentene viste at det var blandet lavere konsentrasjon enn legen hadde bestemt. Feilen fikk ingen alvorlige konsekvenser da pasienten fikk ytterligere et medikament for blodtrykket.

Nødvendig kontroll av medikamentet som ble gitt til pasienten, var ikke utført i dette tilfellet. Seksjonen arbeider med kvalitetsforbedrende tiltak for legemiddeladministrering.