Fikk for lav PH i kroppen

Grunnet for høyt blodsukker fikk pasienten ubalanse med lav PH i kroppen, det vil si at blodet til pasienten ble surt. I forkant hadde pasienten fått økt dose av annen medisin som kan gi høyt blodsukker uten at insulindosen ble økt samtidig. Pasienten fikk raskt behandling for dette.

Hendelsen er tatt opp til læring i seksjonen.