Fikk for mye næring

En pasient fikk for mye næring gjennom blodåren da pumpen som styrer mengde var innstilt på feil hastighet. Pumpen ble umiddelbart stoppet da feilen ble oppdaget. Hendelsen fikk ingen alvorlig konsekvens for pasienten.

Seksjonen gjennomgår rutinene for dobbeltkontroll av legemidler for å hindre at dette skjer igjen.