Publisert oktober 2017

Fikk for stor dose med cellegift

En kreftsyk pasient ble behandlet med cellegift. Ved første behandling fikk pasienten for høy dose med cellegift. Årsaken var at legemiddelkurven var utydelig og det ble mistolket hvilken dose pasienten skulle ha. Dette ble ikke oppdaget før pasienten kom til neste behandling tre uker senere.

Hendelsen fikk ikke konsekvenser for pasienten. Sykehuset innførte et nytt elektronisk system for dosering av cellegift våren 2017. Dette skal hindre at slike misforståelser oppstår.