Fikk forsinket behandling

Pasient med tegn på blodforgiftning (sepsis) fikk forsinket behandling grunnet manglende personalressurser og tilgjengelige undersøkelsesrom. Hendelsen fikk ingen konsekvens for pasienten.

Egen overlegevaktlinje er på plass i akuttmottaket etter hendelsen. I tillegg er fordeling av ressurser endret for å redusere risikoen for at dette skjer igjen.