Fikk forsinket kreftdiagnose

En pasient var innlagt med spørsmål om blodpropp i lungen og røntgenundersøkelse (CT-skanning) ble gjennomført.  Muntlig rapport avkreftet blodpropp i lungen. I ettertid ble svaret korrigert med påvisning av en forandring i ryggsøylen som kunne være ondartet. Det endelige svaret i røntgenrapporten ble ikke fanget opp av legen som behandlet pasienten. Dette førte til en forsinket diagnose av kreft i bukspyttkjertelen. Hendelsen hadde sannsynlig ikke innvirkning på pasientens prognose, men pasienten fikk en forsinket behandling av plagene.

Ansvarlig lege har ansvar for å følge opp CT-svar. Hendelsen er gjennomgått internt og brukt til læring.