Fikk forsinket legetilsyn

En pasient fikk forsinket legetilsyn i akuttmottaket. Vakthavende lege hadde gitt ansvaret til annen faggruppe uten først å ha tilsett pasienten. Denne beslutningen medførte at pasienten fikk uriktig hastevurdering i akuttmottak og forsinket legetilsyn.

Når en avdeling får meldt en pasient, plikter ansvarlig lege å se til pasienten før pasienten eventuelt overflyttes annen avdeling. Denne rutinen er ikke fulgt i dette tilfellet.