Fikk forsinket tilsyn

​En innlagt pasient med symptomer på hjerteinfarkt fikk forsinket tilsyn grunnet manglende legeressurs i observasjonsposten. Lege i akuttmottaket ble ikke kontaktet i henhold til retningslinjen. Dette fikk ingen konsekvens for pasienten.

Akuttmottaket er nå styrket med en overlege som skal redusere risikoen for at dette skjer igjen.