Fikk hull på lungesekken

I klargjøringen til operasjon fikk pasienten lagt inn et plastrør i en større blodåre ved halsen. Plastrøret ble lagt inn ved hjelp av en nål som fører plastslangen inn i blodåren. Blodåren ligger i nærheten av øvre del av lungen. For å sikre at det ikke er kommet hull på lungesekken i forbindelse med at nålen stikkes inn i blodåren, tas alltid røntgenbilde av lungene etter innleggelse av plastrøret. Røntgenbildet viste luft i lungesekken og pasienten måtte derfor få behandling for å trekke lungen på plass.

Hendelsen er en kjent komplikasjon til dette inngrepet.