Publisert februar 2017

Fikk ikke blodfortynnende medikament etter operasjon

Etter en større reoperasjon skulle pasienten få blodfortynnende medikament for å hindre blodpropp. Men denne informasjonen var ikke overført til pasientens medisinkurve og medikamentet ble ikke gitt pasienten på sengeposten. Etter to dager ble feilen oppdaget og pasienten fikk blodfortynnende.

Sykehuset har to systemer for dokumentasjon – ett på sengeposten og ett på oppvåkingsposten etter operasjon. Det er da viktig at medikamenter og annen informasjon overføres korrekt. Hendelsen er tatt opp til læring i seksjonene.