Publisert september 2017

Fikk ikke god nok smertelindring etter operasjon

En pasient hadde vært gjennom en større tarmoperasjon. Som en del av smertelindringen etter operasjonen ble et plastrør (epidulakateter) lagt inn i ryggen. Et smertestillende medikament ble så satt inn for å lindre ryggmargens smertebaner. Dette medikamentet blandes i en pose og sprøytes inn i kateteret ved hjelp av en pumpe. Ved kontroll av posen var den tom. Pasienten fikk dermed ikke nødvendig smertelindring.

Bruken av smertepumpe og observasjon av smerte er tatt opp i seksjonen.