Publisert oktober 2017

Fikk ikke nok blodtrykkshevende medikament

En alvorlig syk pasient lå på intensivposten og var avhengig av et medikament som gikk kontinuerlig inn i blodårene for å holde blodtrykket oppe. Mengden ble styrt av en pumpe. Pumpen anga feil og pasienten fikk dermed ikke medikamentet. Dette gjentok seg. Det ble forsøkt å gi medikamentet i en alternativ blodåre, men samme feil oppsto. Pasienten falt i blodtrykk, og ytterligere tiltak ble iverksatt. Pumpen ble byttet, feilene ble borte og pasientens blodtrykk ble igjen normalt. Den aktuelle pumpen ble undersøkt av medisinsk-teknisk personell uten at feil ble funnet.

Seksjonen har gjennomgått rutinene for hvordan høye doser med blodtrykkshevende medikamenter skal administreres til pasientene. Denne typen medikament bør fortrinnsvis gis i en større blodåre dersom det er mulig å legge inn sentralt venekateter (plastrør).