Fikk ikke resept

​En pasient hadde vært til utblokking av blodårer i hjertet, men ble utskrevet uten resept på blodfortynnende medisin. Rutinen med reseptutskriving etter et slikt inngrep ble ikke fulgt i dette tilfellet. Pasienten fikk ingen skade.

Hendelsen er i etterkant tatt opp med involvert personell og tiltak gjennomført for å hindre at dette skjer igjen.