Publisert februar 2017

Fikk liggesår

En pasient fikk et liggesår under sykehusoppholdet. Pasienten hadde risiko for å utvikle trykksår, men forebyggende tiltak var ikke satt i gang i forkant av hendelsen.

Hendelsen er tatt opp i seksjonen for læring.