Publisert september 2017

Fikk påvist overfylt urinblære etter fødsel

En kvinne var innlagt for å føde. Etter fødselen fikk kvinnen påvist overfylt blære. Ved hjelp av urinkateter ble blæren tømt for mer enn 1000 ml urin. En så stor mengde kan gi skade på blæren. Prosedyre for overvåking av blære etter fødsel er ikke fulgt i dette tilfellet.

Seksjonen kartlegger tilfellene med overfylt blære for årsak og konsekvens.