Publisert september 2017

Fjernet vev ble ikke sendt til undersøkelse

En pasient ble henvist til akuttmottaket med blødning fra rektum. Undersøkelse viste utposning av slimhinnen, som ble fjernet. Det ble gitt beskjed om at fjernet vev skulle sendes til undersøkelse. Da pasienten kontaktet sykehuset noen dager senere, viste det seg at vevet ikke var sendt til undersøkelse. Det er uklart hva som skjedde med fjernet vev. Pasienten ble fulgt opp i etterkant.

Etter hendelsen er rutinene for håndtering av biologisk materiale i akuttmottaket gjennomgått.