Publisert februar 2017

For høyt blodtrykk til operasjon

En pasient skulle gjennom en operasjon. Pasienten hadde fra før høyt blodtrykk og tok medisiner for dette. Pasienten ankom operasjonsstuen med så høyt blodtrykk at det ikke var forsvarlig å gi bedøvelse. Før operasjonen var beskjed gitt om at pasienten skulle få blodtrykksmedisinene sine som vanlig, selv om vedkommende ikke skulle spise eller drikke før operasjonen. Medisinene var derimot ikke blitt gitt. Forsøk på å senke blodtrykket, lyktes ikke. Pasienten fikk derfor ikke gjennomført operasjonen som planlagt.

Hendelsen er tatt opp i seksjonen, som skal styrke medikamentopplæringen.