Publisert september 2017

For sen kontroll/behandling av pasienter med øyesykdommer

Pasientsikkerhetsutvalget behandlet i desember tre saker vedrørende pasienter som var under behandling ved øyepoliklinikken. Felles for disse var sykdommer som er nødvendig å følge opp for å hindre negativ utvikling og synstap. Pasientene var gitt prioritet for kontroll/behandling, men denne prioriteten ble overskredet med flere måneder. En av pasientene ble innkalt to og et halvt år etter planen. Én av pasientene hadde fått reduksjon i synet.

Seksjonen øker nå ressursene og har etablert prosjekt på kveldstid for å redusere og fjerne de lange ventelistene.