Publisert oktober 2017

For sen observasjon av vannlating

​Det ble oppdaget at en pasient innlagt med «redusert bevissthet etter inntak av medisiner» ikke hadde hatt vannlatning siden innkomst. Det ble da lagt inn et kateter og blæren ble tømt for 1,5 liter. Det har ikke blitt påvist noen varig skade på pasienten, men observasjon av vannlatning burde ha skjedd ved et tidligere tidspunkt.

Seksjonen har gjennomgått hendelsen.