Forbyttet prøver

To vevsprøver av en pasient ble tatt grunnet mistanke om kreft. I prøvemottaket ble disse forbyttet slik at to pasienter fikk den andre pasientens diagnose. For den ene pasienten som ikke hadde ny kreftsykdom, medførte dette en litt større operasjon enn planlagt. Den andre pasienten fikk forsinket diagnose av kreftsykdommen med en uke. Pasientene er blitt fulgt opp i ettertid.

Som følge av hendelsen er rutinene ved prøvemottaket endret for å redusere risiko for at tilsvarende hendelse kan skje.