Publisert februar 2017

Forsinket behandling av øyesykdom

En pasient hadde vært til undersøkelse for en øyesykdom ved Oslo universitetssykehus og skulle gjøre supplerende undersøkelser før videre behandling. Disse undersøkelsene skulle utføres ved øyeseksjonen og var beskrevet i brev fra Oslo universitetssykehus. Brevet kom imidlertid ikke til overlege for vurdering, men var i stedet lagt direkte i pasientens journal. Grunnet henvendelse fra pasienten ble feilen oppdaget og nødvendige undersøkelser raskt utført. Hendelsen førte til forsinket behandling for pasienten.

Etter hendelsen er nye rutiner satt inn for postmottak og alt postmottak er nå i sykehuset.