Publisert oktober 2017

Forsinket henvisning for gynekologisk sykdom

En pasient ble akutt innlagt på grunn av problemer i tarmsystemet. Det ble utført flere undersøkelser. Undersøkelsene viste at det var nødvendig med en tarmoperasjon, som ble utført. Undersøkelsene påviste også unormale gynekologiske forhold, men pasienten ble ikke henvist til gynekolog. Først ved en senere innleggelse kort tid etter ble henvisning sendt til gynekologisk vurdering. Videre undersøkelse førte til en ny operasjon som da ble forsinket utført.

Hendelsen skyldes manglende samhandling mellom medisinske fagområder, og er tatt opp internt i seksjonen.