Publisert oktober 2017

Forsinket henvisning til strålebehandling

En kreftsyk pasient skulle henvises til strålebehandling. Pasienten fikk ingen innkalling og fastlegen kontaktet derfor aktuell seksjon. Det viste seg at henvisningen ikke var sendt. Årsaken til dette var at legen som undersøkte pasienten ikke hadde gjort nødvendige godkjenninger av henvisningen.

Rutinene for behandling av slike henvisninger er klare, men ikke fulgt i dette tilfellet. Hendelsen er tatt opp med involvert personell.