Publisert oktober 2017

Forsinket kontroll førte til forsinket behandling

En pasient skulle vært innkalt til årlig kontroll med undersøkelse av tarm. Undersøkelsen ble forsinket, noe som medførte forsinket behandling av kreft. Pasienten ble operert og har måttet få cellegiftbehandling. Dette kunne kanskje vært unngått hvis det hadde blitt påvist på et tidligere tidspunkt.

Det er iverksatt flere tiltak for å sikre at kontroller ikke blir forskjøvet.