Publisert februar 2017

Forsinket kreftkontroll

En pasient ble i fjor operert ved sykehuset for lungekreft og var til CT-undersøkelse hos ekstern samarbeidspartner. En ny CT-undersøkelse i år avdekket en forandring som ikke var beskrevet i fjorårets undersøkelse. I tillegg viste de nye røntgenbildene ytterligere en forandring som ga mistanke om at kreften var tilbake. Dersom forandringen i fjorårets CT-undersøkelse var beskrevet, ville ny kontroll blitt gjennomført raskere og tilbakefallet sannsynlig oppdaget på et tidligere tidspunkt. Det er usikkert hvor stor innvirkning hendelsen får for pasientens prognose på sikt.

Hendelsen er tatt opp med radiologisk seksjon som følger opp mot ekstern samarbeidspartner.