Publisert oktober 2017

Forsinket oppfølging av røntgenbilder

​Det ble tatt røntgenbilder av en inneliggende pasient da man hadde mistanke om et brudd i hoften. Røntgenbildene som påviste et innkilt brudd ble først fulgt opp fire dager senere, da de som overtok pasienten ikke fanget opp at det var tatt bilde av hoften.

Alle tilkomne prøvesvar skal følges opp av visittansvarlig lege.