Publisert september 2017

Forsinket oppfølging av røntgenfunn

En pasient fikk forsinket oppfølging av potensielt alvorlig røntgenfunn. Svaret fra radiologisk avdeling var satt inn i epikrisen uten informasjon om videre oppfølging. Pasienten hadde sykdommer som gjorde at behandling ikke ville blitt satt i gang på bakgrunn av funnet, men avgjørelsen var ikke dokumentert av lege.

Hendelsen er gjennomgått for å sikre at avgjørelser knyttet til funn ved undersøkelser blir dokumentert.