Publisert september 2017

Forsinket oppfølging grunnet feil ventelisteregistrering

En pasient var til behandling for en urinveislidelse og skulle følges opp med kontroll. Grunnet feil bruk av ventelisteregistreringen ble pasienten ikke innkalt til ny time. Etter flere måneder tok fastlegen kontakt og pasienten fikk umiddelbart en ny time. Pasienten har i ventetiden hatt problemer grunnet sykdommen.

Det pasientadministrative systemet ved sykehuset har svakheter ved ventelisteregistreringen. Det kan medføre at pasienter ikke blir satt riktig på venteliste. Det jobbes for å endre denne funksjonen.